maandag 24 oktober 2016

#Verlies

Op maandag 24 oktober stond tijdens de pauze van 14u40 een mimespeler op de speelplaats. Omdat verdriet in onze kleren kruipt, mochten de leerlingen en leerkrachten namen opschrijven van mensen die ze verloren hebben. 

Wij ontvingen die dag een aantal affiches waarop afscheurbare strookjes zijn gekleefd.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen meteen na de act een strookje meenemen en ‘iets’ delen over verlies op de facebookpaging Herkenbaarverlies.

De organisatoren van het project informeerden de leerlingen en collega's over de mogelijkheden aan begeleiding die er bestaan bij het verwerken van een verlies.

Wie wil, kan een foto, tekstje, gedicht, liedje... delen over verlies op de facebookpaging #Herkenbaarverlies. Op die pagina zal ook het wedstrijdreglement te vinden zijn. Uit de ingezonden foto’s, liedjes, gedichten … wordt per school een FNAC-bon ter waarde van €30 verloot.

Op donderdag 13 oktober 2016 trokken we richting Deventer in Nederland om een zakelijk bezoek te brengen aan onze potentiële leverancier en onze samenwerking te bespreken en te onderhandelen. Na een lange rit van 3 u (met het nodige fileleed) kwamen we rond 12 u aan te Deventer. Eerst gingen we een hapje eten in een heel tof kader. Een oude fabriek of opslagruimte aan de kade van de IJssel die werd omgebouwd tot "Food Dock", een verzamelplaats van allemaal kleine foodbars, elk met een eigen specialiteit. De wereldkeuken onder één dak als het ware. Onze leerlingen werden er al direct op gewezen dat origineel en met nieuwe, toffe ideeën uit de hoek komen heel belangrijk is om succesvolle ondernemers te worden. Deze verzamelplaats van kleine eetstalletjes was daar al direct het levende bewijs van.

Na het korte middagmaal trokken we dan verder naar "Sweet & Candy BV", onze toekomstige leverancier. Deze snoepgroothandel beschikt over een onvoorstelbaar groot assortiment van 3800 snoepsoorten. En wat zijn die Nederlanders toch vlotte en straffe zakenmensen! We werden er met open armen ontvangen en kregen er een prachtige uitleg over de samenwerkingsmogelijkheden.De website werd ons zeer uitvoerig uitgelegd en we kregen ook de modaliteiten voor het bestellen van artikelen. Alles verloopt dan ook op een zeer moderne manier van zaken doen. Bestellen doe je vanuit je luie zetel via de website en enkele dagen later staat er een pallet zoets voor je winkeldeur. Na de besprekingen kregen we nog een rondleiding in het magazijn en wat uitleg over de productenstroom. Een gigantisch magazijn vol zoets en lekkers deed onze leerlingen al dromen van veel geïnteresseerde klanten en een mooi zakencijfer op het einde van dit schooljaar.

 

Kom vanaf zaterdag 19 november dus gerust eens kijken (en kopen) naar het prachtige assortiment zoetigheden die je nergens anders in Wetteren en omstreken zal kunnen verkrijgen, behalve in onze nieuwe leeronderneming  "SPEKtaculair".

vrijdag 16 september 2016

Dag van de verkeersveiligheid

In het kader van de week van de mobiliteit organiseerde de school op vrijdag 16 september in samenwerking met de gemeente Wetteren, een dag van de verkeersveiligheid.

De eerstejaars luisterden in CC Nova naar de lezing ‘Verkeerd moment, verkeerde plaats’. Op basis van het boek "Verkeerd moment, verkeerde plaats" vertelt de auteur Luc Descamps het verhaal van Eva, een 18-jarig meisje dat slachtoffer wordt van een verkeersongeval en haar moeizame strijd om de draad van het normale leven weer op te pakken.

De tweedejaars bekeken de film Booster. Booser brengt het leven in kaart van een stel jongeren die zich amuseren op de pleintjes in de voorstad en pronken met hun opgefokte brommers. Achter hun quasi onverschillige façade worstelen ze met tienerproblemen: de eerste verliefdheid, de status in de groep en het vage besef dat er meer moet zijn in het leven dan dit.

De leerlingen van de 2de graad gingen naar de voorstelling ‘Opgefokt!’.

‘Opgefokt’ vertelt het verhaal van de jonge Kenneth. Kenneth heeft niet meer nodig dan meisjes, drank en razendsnelle scooters om gelukkig te zijn. Hij raast door het leven en meent dat niets hem kan tegenhouden. Maar dan krijgt hij een zwaar verkeersongeval. Van machoman tot comapatiënt, zo kun je de evolutie van de 16-jarige Kenneth in een notendop omschrijven. Opgefokt! is een heel aanschouwelijke vertelling die jongeren doet stilstaan bij hun eigen gedrag in het verkeer.

De 5de jaars gingen naar de voorstelling ‘Flits’. In een theatermonoloog vertelt Wim Geysen het verhaal van een avondje uit met zijn beste vrienden. Op de terugweg na een geweldig verjaardagsfeestje slaat echter het noodlot toe.

Flits! werd gecreëerd in nauwe samenwerking met Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. De monoloog wordt ondersteund door popmuziek en flitsende, aangrijpende videobeelden - geprojecteerd op groot scherm. Zonder belerend te zijn, weet Wim de jongeren te raken. Hij houdt hen een spiegel voor, confronteert hen met de gevolgen van dronken rijden.

Voor de 6de en 7de jaren organiseerden we een getuigenis.

Om jongeren uit de 3de graad van het secundair onderwijs bewust te maken van hun gedrag in het verkeer ontwikkelde vzw Rondpunt het project ‘Getuigen onderweg’. Hierbij komt een verkeersslachtoffer of nabestaande in de klas vertellen over zijn ongeval en de gevolgen. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langduriger dan een kort krantenartikel doet vermoeden.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze initiatieven bij onze leerlingen een gedragsverandering teweegbrengen en hen stimuleren tot een veiliger gedrag in het verkeer.

dinsdag 06 september 2016

Teambuilding

Tijdens een teambuilding (letterlijk 'het bouwen van een team') krijgen de leerlingen de kans om elkaar beter te leren kennen en samen na te denken over hun jaarproject (de leeronderneming of de oefenfirma).

De 7de jaren staan voor heel wat uitdagingen en hebben er dus alle baat bij dat de klasgroep aan één zeel trekt, geëngageerd is en dat de leerlingen het gevoel hebben dat ze erbij horen. Een teambuilding kan dan ook de banden tussen de leerlingen versterken en hun teamgeest een boost geven.

Beter samenwerken als je elkaar beter kent

Elke leerling heeft een eigen persoonlijkheid en andere competenties. Vandaar dat elke leerling op zich een meerwaarde betekent voor de klasgroep, maar tegelijk een reden tot conflict kan zijn. Tijdens een teambuilding krijgen de leerlingen in groepjes een aantal hindernissen, uitdagingen en andere raadsels te verwerken. Zo leert iedereen ‘de andere’ gemakkelijker kennen en aanvaarden. Als elke leerling zijn sterke en zwakke punten voor zijn klasgroep inzet, zullen de vooropgestelde doelstellingen voor beide projecten zeker gehaald worden.

dinsdag 06 september 2016

Brainstorming ... het begin

Brainstorming ... het begin van het begin.

De productkeuze … het gat in de markt vinden … gemakkelijker gezegd dan gedaan …

Als zelfstandige ondernemer op de markt komen én scoren is geen kleinigheid in deze tijden. Wie niet oplet, verdwijnt in de grijze massa en wordt genadeloos vertrappeld door de concurrentie… of opgeslorpt. En toch zijn er ondernemingen die wel met succes de markt betreden, zonder daarom de grootste te willen zijn binnen de markt waarin ze opereren, zonder gespaard te blijven van grote concurrentie … hun geheim: ze zijn creatief. Ze zoeken de platgetreden paden niet op, ze verkennen en ontdekken boeiend en lucratieve niches, raken hun klanten op een heel gevoelige plek. Creativiteit als sleutel tot onderscheidingskracht en succes: daarin schuilt de toekomst van steeds meer zelfstandige ondernemingen.

Onze leerondernemers van het 7de jaar Winkelbeheer en Etalage gingen aan de slag met de GPS voor ondernemingen om innovatieve ideeën als concept voor de leeronderneming te zoeken.

Hopelijk slagen ze in dit opzet en wordt de leeronderneming een denderend succes!

dinsdag 28 juni 2016

Proclamatie laatstejaars

Na jaren van hard werken en plezier mochten onze laatstejaars op dinsdag 28 juni hun diploma in ontvangst nemen. Tijdens de viering toonden zij het beste van zichzelf. De officiële uitreiking van hun diploma werd afgesloten met een gezellige receptie.

En nu … ligt de wereld aan hun voeten. Hier start een nieuw begin. Het ga jullie goed!

maandag 13 juni 2016

The Loop

In kader van de lessen e-commerce bezochten de leerlingen van 7 winkelbeheer en etalage en 7 kantoor The Loop.

Het kenniscentrum The Loop bracht ons in slechts enkele bewegingen in een ogenschijnlijk futuristische winkelomgeving. Alleen kan die futuristische beleving binnen enkele tijd al een concrete realiteit zijn. Het gaat om google glasses, bodyscans, drones, smart phones, 3D printers, webshops, interactieve spiegels en etalages enz.

Tijdens dit interactief bezoek bracht de gids ons wegwijs in het heel snel veranderde landschap van de consument en hoe de retailer hierop inspeelt.

 

Het was fascinerend en leerrijk om de vernieuwde 'customer journey' in al zijn aspecten te beleven.

 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan!

De leerlingen van 5 Handel leren in de lessen Bedrijfseconomie over vestigingsplaats, soorten winkels, milieu en ruimtelijke ordening, structuurplan enz. Om de theorie te linken aan de praktijk brachten zij op 27 april een bezoek aan de leeronderneming ‘J-Taste’ van het 7de jaar Winkelbeheer en Etalage in de Hekkerstraat. Schepen van Lokale Economie dhr. Herman De Wulf gaf daar een boeiend gastcollege voor de leerlingen over de opwaardering van het kernwinkelgebied (Flor. Leirensstraat, Stationsstraat en Hekkerstraat tot Kerkstraat) in Wetteren.

Aan de hand van een powerpointpresentatie werden allerlei begrippen uit de leerstof heel concreet: aanleg en beheer van een straat, bouwvergunning, terrasreglement, subsidies voor gevel- en winkelrenovatie, parkeerbeleid, organiseren van evenementen …

De heer De Wulf verwees geregeld naar de studie die EROV (Economische Raad van Oost-Vlaanderen) in 2013 uitvoerde betreffende de koopattractie van en de koopvlucht uit de Vlaamse gemeenten. De ‘trends in handel’ citeerde hij uit een boek van prof. Van Ossel (Vlerick School).

De leerlingen kennen uit ervaring het belang van ‘mobile shopping’ en leerden nu nieuwe begrippen waaronder multi- en omnichannel, winkelbeleving, run- en funshoppen.

Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken.

In het kader van de studiekeuzebegeleiding van onze laatstejaarsleerlingen plannen we elk jaar een infoavond met onze oud-leerlingen, huidige studenten van het Hoger Onderwijs.

Op maandagavond 21 maart was het een leuk weerzien met een twintigtal oud-leerlingen die enthousiast over hun hoger onderwijservaring kwamen getuigen voor een 40-tal zesdejaars met hun ouders.

De studenten waren niet lukraak gekozen, maar op vraag van onze laatstejaars en hun toekomstige studiekeuze. Immers, in de maanden ervoor, maakten ze kennis met de waaier van studiemogelijkheden en hadden ze reeds gebrainstormd over hun toekomstige opleiding.

De grote vraag resulteerde vooral in 5 studiepijlers: bachelor onderwijs (kleuter, lager, secundair), verpleegkunde, sociaal werk, office management en bedrijfsmanagement.

De studiecoach mevrouw Ellen De Cremer behandelde tijdens een algemene inleiding het belang van een juiste en doordachte studiekeuze, de slaagkansen, de eventuele moeilijkheden bij de overgang naar het hoger onderwijs, het kostenplaatje, de mogelijkheden van individuele trajecten, enz.

Daarna konden onze leerlingen en hun ouders aan diverse infostanden tal van info rond de hogescholen en nuttige adviezen en tips van de studenten verkrijgen.

Het was uitermate prettig om onze oud-leerlingen zo enthousiast aan het werk te zien en om onze leerlingen zo geboeid naar hen te horen luisteren…

We wensen zowel onze laatstejaars én onze oud-leerlingen veel succes in hun verdere studies.

Enkele sfeerbeelden van de infostands kan u hier bekijken.

maandag 15 februari 2016

Dikke truiendag op SJI

Al 12 jaar op een rij doet onze school mee aan dikke truiendag. Net zoals vorige jaren werd ook dit schooljaar de verwarming een tijdje uitgezet op 15 februari en dat hebben we zeker gevoeld die dag!

Dit jaar motiveerden we de leerlingen om in een onesie of met een gezellig warm dekentje naar school te komen. Vele leerlingen volgden de oproep en het werd een kleurrijke, gezellige, maar vooral ook warme dag op school. 

Ook in de tweede graad ging de dikke truiendag niet onopgemerkt voorbij. De leerlingenraad zorgde onder de middag voor lekkere warme chocomelk, mét slagroom én marshmallows! Sommigen kwamen zelfs tot drie keer toe terug voor meer. Een actie die dus zeker 'gesmaakt' werd.

 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Pagina 5 van 7