maandag 07 september 2015

Opstart leeronderneming

Tijdens de week van 7 tot 11 september 2015 startten de leerlingen van het 7de specialisatiejaar Winkelbeheer en Etalage de projectweek. In deze week zijn zij de bedenkers van de nieuwe leeronderneming; assortiment, naam, logo, huisstijl, reclameplan … 

In dit leerondernemingsproject richten de leerlingen uit het 7de specialisatiejaar  voor een periode van enkele maanden een onderneming op.  Bedoeling is om jonge mensen vertrouwd te maken met de praktijk van zelfstandig ondernemen. De leerlingen kiezen zelf welk product of welke dienst ze willen aanbieden.

GPS voor Ondernemingen is een eenvoudige maar effectieve brainstormmethode om ideeën te genereren. In de klasgroep wordt nagegaan  hoe de leeronderneming kan inspelen op trends en ontwikkelingen. Niet alleen de leerlingen maar ook de begeleidende leerkrachten reageren tijdens het spel enthousiast. Zij vinden het leuk dat de brainstorm gestructureerder verloopt en makkelijker controleerbaar is. Maar ze appreciëren vooral de nadruk op het groepsgebeuren. "De hele klas neemt deel en kan zich vinden in het uiteindelijke idee.

Voor het marktonderzoek stelden de leerlingen een enquête op en kregen op die  manier meer inzicht in de verwachtingen van de doelgroep t.o.v. het gekozen product.

Voor het concurrentie-onderzoek trokken we naar Gent. Bezoeken aan winkeltjes met een gelijkaardig concept gaven ons massa’s inspiratie en ideeën.

Wat de naam, het assortiment en de huisstijl wordt verklappen we nog niet … Op vrijdag 20 november hopen we jullie graag te verwelkomen in onze nieuwe leeronderneming in de Hekkerstraat te Wetteren.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan!

donderdag 10 september 2015

Teambuilding

In kader van de opstart van de leeronderneming en oefenfirma, en om te voldoen aan de leerplandoelstellingen  'werken in team' werd op woensdagvoormiddag en donderdagnamiddag voor de lln. van 7KAG en 7WET een teambuildingssessie georganiseerd.

We startten met een kennismakingsgesprek. Omdat de lln. tijdens de cursus leren communiceren, feedback geven en leiding geven, is het belangrijk dat ze eerst inzicht in zichzelf krijgen. Ze stellen een positieve en negatieve eigenschap voor a.d.h.v. 2 gekozen figuurtjes. Deze oefening was onmiddellijk ook een toepassing op 'actief luisteren'.

Op basis van een woordenwolk kwamen de lln. tot de definitie van 'wat is een team'. Als afsluiter werden verschillende kaartspelen gespeeld om elkaars vaardigheden, kwaliteiten, en gevoelswaarden te leren kennen.

 

Op donderdagnamiddag trokken we naar de Zandbergen voor een gezellige picknick. Het uitvoeren van de outdoor activiteiten met bv menselijke knoop, touwtrekken ... maakten het groepsgevoel nog hechter.

 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan!

Op dinsdag 11 mei werden de leerlingen van het 7de jaar Winkelbeheer en Etalage en tevens uitbaters van de leeronderneming  ‘De Jaren Stillekes’ door Unizo Onderwijs en Ondernemen uitgenodigd voor de Slothappening van de Leerondernemingen in het designerhuis ‘De Winkelhaak’ in Antwerpen. Om 12.00 uur werden we verwacht voor een groepsfoto en een broodjeslunch.

Alle aanwezige leerondernemers werden voorgesteld aan de hand van foto’s en  logo’s in een PowerPoint. Ze vertelden over hun ervaringen als ondernemer. De leeronderneming ’De Jaren Stillekes’ van onze school werd voorgesteld met een interview en een filmpje. 

De leerlingen ontvingen van de regionale adviseur het getuigschrift ‘Leerondernemer’; dit document bewijst dat ze over de vereiste ondernemersvaardigheden beschikken om een winkel op te starten en uit te baten. We waren blij aanwezig te zijn op deze zeer geslaagde slothappening!

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Klik hier om de video te bekijken waar de leerlingen hun ervaringen over het uitbaten van de leeronderneming delen.

maandag 30 maart 2015

Wat na het 6de jaar?

Wat na het zesde jaar? Geen evidente keuze.

Onze eindjaren kregen een uiteenzetting 'Op stap naar hoger onderwijs' door mevr. Van Durme (CLB) en ze bezochten eind januari de keuzebeurs Sid-in. Er waren al verkennende gesprekken met de klasleraar en op 30 maart kwamen de oud-leerlingen hun studierichting voorstellen.

Hopelijk werden de vragen van de laatstejaars en hun ouders van een antwoord voorzien.Waarom doen we dit en zoveel meer?  Omdat een juiste keuze essentieel is.

Bedankt aan alle oud-leerlingen die met plezier een avond opofferden om met veel enthousiasme uitleg te geven! Het deed deugd jullie te mogen verwelkomen en te vernemen hoe goed jullie het doen in het Hoger Onderwijs.

Enkele sfeerbeelden kan u hier vinden.

Onder het motto ‘in elke leerling zit ondernemerstalent’ organiseert SJI ook in de 3de graad heel wat initiatieven om de ondernemersvaardigheden te stimuleren. Deze initiatieven hebben voornamelijk de bedoeling om het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers te vergroten en een positieve beeldvorming over ondernemerschap bij jongeren te creëren.

Op 23 maart kwam de heer Herman Van de Velde op bezoek, tot voor kort gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige bedrijf uit Schellebelle met de wereldbefaamde merken Marie Jo en Prima Donna.

Dat Herman een Vlaamse topondernemer is bewijst het succesverhaal van het bedrijf. Herman kent SJI niet alleen als Wetteraar maar ook als werkgever van heel wat oud-leerlingen van de school. In de periode dat SJI nog de studierichting ‘Snit en naad’ aanbood werden immers heel wat gedreven en bekwame afgestudeerden bij Van de Velde als stiksters tewerkgesteld. Maar ook in de boekhouding, ontwerp en inpak werken oud-leerlingen van SJI.

Herman bracht de leerlingen een duidelijk beeld van wat ondernemen is en wat werken in een onderneming vandaag betekent. Dit inzicht zal hen zeker en vast helpen bij hun studie- of beroepskeuze. Het was voor de leerlingen een unieke ervaring om rechtstreeks met hem in dialoog te treden en een antwoord te krijgen op vragen zoals welke vaardigheden en attitudes zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien? Wat verwachten bedrijven van jonge werknemers? Wat betekent ondernemen in de praktijk.

Hij inspireerde de leerlingen met zijn expertise, passie en energie. Het was een ideale gelegenheid om de leerlingen ondernemersgeest en -visie  mee te geven, hen te enthousiasmeren voor het ondernemerschap, en te vertellen wat werkgevers van onze leerlingen als toekomstige werknemers verwachten.

 

De leerlingen reageerden spontaan op de vragen, formuleerden correcte antwoorden en waren volledig in de ban van het succesverhaal ‘Van De Velde’. De tips van deze gedreven ondernemer én zijn krachtig verhaal hebben zeker en vast bij enkele leerlingen het ondernemersvuur aangewakkerd!

Enkele sfeerbeelden en persartikels kan u hier bekijken.

vrijdag 27 februari 2015

100-dagen

Op vrijdag 27 februari vierden de 6de en 7de jaars hun laatste 100 dagen in het secundair. Het begon met een 'poortbezetting' aan de school waarna de verschillende groepen erop uit trokken voor diverse activiteiten...

De leerlingen van 5 Handel leren in de lessen Bedrijfseconomie over vestigingsplaats, soorten winkels, milieu en ruimtelijke ordening (‘omgeving’ heet dat tegenwoordig), structuurplan enz. Om de theorie te linken aan de praktijk brachten zij op 24 februari een bezoek aan de leeronderneming ‘De Jaren Stillekes’ van het 7de jaar Winkelbeheer en Etalage in de Hekkerstraat. Schepen van Lokale Economie dhr. Herman De Wulf gaf daar een boeiend gastcollege voor de leerlingen over de opwaardering van het kernwinkelgebied  (Flor. Leirensstraat, Stationsstraat en Hekkerstraat tot Kerkstraat) in Wetteren.

Aan de hand van een creatief bordschema werden allerlei begrippen uit de leerstof heel concreet:  aanleg en beheer van een straat, bouwvergunning, terrasreglement, subsidies voor gevel- en winkelrenovatie, parkeerbeleid, organiseren van evenementen …

De heer De Wulf verwees geregeld naar de studie die EROV (Economische Raad van Oost-Vlaanderen) in 2013 uitvoerde betreffende de koopattractie van en de koopvlucht uit de Vlaamse gemeenten.  De ‘trends in handel’ citeerde hij uit een boek van prof. Van Ossel (Vlerick School). De leerlingen kennen uit ervaring het belang van ‘mobile shopping’ en leerden nu nieuwe begrippen in verband met de distributiekanalen (multi- en omnichannel, winkelbeleving …).

Als primeur mochten we bladeren in de splinternieuwe brochure met de troeven van de gemeente: goed bereikbaar, gezellige bedrijvigheid, scholen, aantrekkelijke ligging aan de Schelde … Investeerders zouden interesse moeten krijgen in Wetteren:  ‘Groot als een stad en vriendelijk als een dorp’!  Het nieuwe logo ‘Wetteren winkelt’ zal de handelaars aantrekken.

Na deze boeiende uitleg stelden de leerlingen van 5 Handel enkele praktische vragen aan de leerlingen van 7 WET over het assortiment, de vergunningen, de kosten, de leveranciers en de verkoopprijzen. Als afsluiter werden de producten in de winkel gekeurd en gekocht.

Enkele sfeerbeelden van deze ‘les op verplaatsing’ kan je hier bekijken.  

We kijken al uit naar het gastcollege dat dhr. Herman Van de Velde (Lingeriefabrikant) op 27 maart komt geven in het kader van ‘Ondernemer voor de klas’.

dinsdag 03 februari 2015

Mega-order voor 7WET

Dankzij Mevrouw Ann Van Limbergen, verantwoordelijke Ondernemende School, mogen onze leerondernemers (leerlingen van het 7de jaar Winkelbeheer en Etalage) een mega-order uitvoeren!

Op 3 maart 2015 is er TECHCLASS, de vroegere Onderwijsvakmansroute. Allerlei bedrijven zetten die dag hun deuren open om jongeren te bewijzen hoe cool technische en wetenschappelijke beroepen kunnen zijn.

Onze leeronderneming ‘De Jaren Stillekes’ mag voor de 120 deelnemende bedrijfsleiders de relatiegeschenken leveren. Zij stelden hiervoor een mooi snoeppakketje samen.

Maandag 2 februari gingen de leerlingen van 7KAG en 7WET in kader van de lessen bedrijfsbeheer op studie-uitstap naar Antwerpen.

Tijdens de busrondrit in de Antwerpse haven kregen we een fantastisch beeld van de bedrijvigheid op de terminals, we zagen reusachtige schepen van honderden meters lang en ervaarden de weidsheid van deze gigantische haven.

Tijdens de boeiende uiteenzetting van onze gids leerden we de werking van de sluizen kennen. We zagen de straddle carriers, de spoorterminal en zelfs een laadzone waar nieuwe wagens in reefer containers worden gereden om verscheept te worden naar Brazilië.

We waren verwonderd door de enorme industriële bedrijvigheid in de haven met belangrijke bedrijven zoals Bayer, BASF, Esso, Total, Katoennatie ….

Als slot van de rondrit reden we naar het nieuwe Deurganckdok. Met de bouw van dit nieuwe dok kan de haven zijn sterke positie in de wereldhandel behouden en haar positie als containerhaven verstevigen.

Na de havenrondrit bezochten we het Havencentrum Lillo, het bezoekers- en informatiecentrum voor de haven van Antwerpen. Het werd opgericht als educatief centrum om het contact tussen de jeugd en de maritieme wereld te bevorderen.

In de namiddag bezochten we Coca-Cola in Wilrijk.

We werden verwelkomd in het vernieuwde Coca-Cola Visitors Center. De gids nam ons gedurende een 2 uur durende interactieve ontdekkingstocht mee doorheen het bedrijf. De tocht begon met een leuke weetjes-quiz over het bedrijf. We leerden over de geschiedenis van Coca-Cola en kwamen te weten hoe het bedrijf omgaat met duurzame verpakkingen en recyclage. Aan de hand van een Ipad-toepassing ontdekken we welk drankje het best bij ons past en voor welke Coca-Cola job we het meeste talent hebben. Nadien volgde een rondleiding in het hoogtechnologisch productie- en distributiecentrum.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

vrijdag 21 november 2014

Opening leeronderneming

​"Wat is er meer ondernemend dan op de UNIZO ONDERNEMERSDAG van vrijdag 21.11.2014 van start te gaan met onze LEERONDERNEMING "De jaren stillekes". De opening van ons retrowinkeltje is een feit en wij nodigen jullie dan ook allen uit om ons een bezoekje te brengen en ons assortiment te komen bewonderen. Wij bieden jullie snoepen uit de jaren stillekes, retro mode-accessoires en retro binnenhuisdecoratie. Voor elke moderne trendvolger THE PLACE TO BE!!! 

Hekkerstraat 15 - Wetteren - Open van dinsdagmiddag tot en met zaterdag. 

Bekijk onze facebookpagina: 'De Jaren Stillekes'.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Pagina 6 van 7