dinsdag 28 juni 2016

Proclamatie laatstejaars

Na jaren van hard werken en plezier mochten onze laatstejaars op dinsdag 28 juni hun diploma in ontvangst nemen. Tijdens de viering toonden zij het beste van zichzelf. De officiële uitreiking van hun diploma werd afgesloten met een gezellige receptie.

En nu … ligt de wereld aan hun voeten. Hier start een nieuw begin. Het ga jullie goed!

In het kader van de lessen Toegepaste Biologie trokken we op donderdag 17 maart 2016 met de leerlingen van 6GWW naar het museum van Natuurwetenschappen in Brussel.

In de voormiddag bezochten we de tijdelijke tentoonstelling Wonders of wildlife. We waren allemaal onder de indruk en stonden versteld van de indrukwekkende taferelen.Vervolgens trokken de leerlingen, met pen en papier in de aanslag, richting de galerij van de mens. Hier leerden ze meer over de evolutie van de mens.

 

In de namiddag deden stond nog een atelier in verband met de evolutie. Hierin verkenden de leerlingen de basisprincipes van evolutie. Doe- en denkopdrachten zorgden ervoor dat begrippen zoals seksuele selectie, homologie en analogie, isolatie … vertrouwde termen werden. Na een inleidend bezoek aan de Galerij van de Evolutie volgde een spannend bordspel. We probeerden daarin als populatie van eencellige organismen verder te evolueren door adaptaties te verzamelen. De populatie die het sterkst aangroeide tijdens het spel was gewonnen.

Het was een boeiende en fijne dag.   

Enkele sfeerbeelden kan je hier bekijken.     

In het kader van de studiekeuzebegeleiding van onze laatstejaarsleerlingen plannen we elk jaar een infoavond met onze oud-leerlingen, huidige studenten van het Hoger Onderwijs.

Op maandagavond 21 maart was het een leuk weerzien met een twintigtal oud-leerlingen die enthousiast over hun hoger onderwijservaring kwamen getuigen voor een 40-tal zesdejaars met hun ouders.

De studenten waren niet lukraak gekozen, maar op vraag van onze laatstejaars en hun toekomstige studiekeuze. Immers, in de maanden ervoor, maakten ze kennis met de waaier van studiemogelijkheden en hadden ze reeds gebrainstormd over hun toekomstige opleiding.

De grote vraag resulteerde vooral in 5 studiepijlers: bachelor onderwijs (kleuter, lager, secundair), verpleegkunde, sociaal werk, office management en bedrijfsmanagement.

De studiecoach mevrouw Ellen De Cremer behandelde tijdens een algemene inleiding het belang van een juiste en doordachte studiekeuze, de slaagkansen, de eventuele moeilijkheden bij de overgang naar het hoger onderwijs, het kostenplaatje, de mogelijkheden van individuele trajecten, enz.

Daarna konden onze leerlingen en hun ouders aan diverse infostanden tal van info rond de hogescholen en nuttige adviezen en tips van de studenten verkrijgen.

Het was uitermate prettig om onze oud-leerlingen zo enthousiast aan het werk te zien en om onze leerlingen zo geboeid naar hen te horen luisteren…

We wensen zowel onze laatstejaars én onze oud-leerlingen veel succes in hun verdere studies.

Enkele sfeerbeelden van de infostands kan u hier bekijken.

Op donderdag 18 februari brachten de leerlingen van 6TSO (Handel, Boekhouden-informatica, Secretariaat-talen en Gezondheids- en welzijnswetenschappen) twee bezoeken op dezelfde studie-uitstap.

In het kader van het vak wiskunde bezochten de leerlingen de tentoonstelling IMAGINARY. De tentoonstelling vond plaats in de Universiteit van Antwerpen.

IMAGINARY liet de leerlingen en leerkrachten kennismaken met wiskunde in haar volle breedte, kracht en schoonheid.

De tentoonstelling omvatte talrijke topkwaliteit-posters, een hele reeks 3D-prints van wiskundige objecten, en een reeks softwarevisualisaties en -simulaties waarmee de leerlingen interactief aan de slag konden, via grote touchscreens. Zowel wiskunde die je meeneemt in verwondering en bewondering, als de kracht van wiskundige modellen voor toepassingen kwamen aan bod.

In het kader van het vak geschiedenis bezochten de leerlingen het museum Red Star Line in Antwerpen.

Twee miljoen landverhuizers vertrokken met de Red Star Line een Belgisch-Amerikaanse rederij vanaf 1873 tot 1934 via Antwerpen naar Amerika of Canada. Ze vertrokken vanuit heel Europa en Rusland via Antwerpen naar een beter leven ...

We zien heel veel gelijkenissen met de vluchtelingen vandaag ...

Ook toen waren het vooral alleenstaande jonge mannen die hun geluk daar gingen zoeken om soms later terug te keren als het niet echt de verwachte Amerikaanse droom was. Bij anderen zien we dan dat ze na verschillende jaren hun gezin laten overkomen en dus een gezinshereniging krijgen.

In de vaste collectie zagen we vele schepen met hun onderverdelingen van 1ste, 2de en 3de klasse.

De landverhuizers behoorden tot de 3de klasse. Zij moesten ook een volledige medische controle ondergaan om te mogen vertrekken. De Amerikanen wilden immers gezonde krachten met een juiste overtuiging en zonder beperkingen ... 

We krijgen er ook  de verhalen van de verschillende passagiers of landverhuizers zoals Albert Einstein die een regelmatige gast was op de oceaanstomers van de Red Star Line en verlaat Duitsland definitief als Hitler aan de macht komt.

En Ita Moel, die leed aan trachoom, een besmettelijke oogaandoening. Dat had zeer zware gevolgen voor haar reis naar Amerika...ze moest immers terug.

Baruch Goldfeld wil in 1917 met zijn gezin vanuit Rusland naar Canada vluchten. Maar immigratiequota en andere problemen verhinderen dat. De familie strandt in Antwerpen. Zoon Alexander maakt het allerbeste van zijn gedwongen verblijf.

Uit al deze verhalen en documenten hebben we heel wat leed gezien en het was duidelijk dat het toen , zoals vandaag, geen makkelijke reis was en dat mensensmokkelaars en bedriegers ook toen al van de moeilijke situatie van de landverhuizers profiteerden.

Bekijk hier het fotoalbum van Red Star Line.

Hier kan je enkele sfeerbeelden van Imaginary bekijken.

vrijdag 19 februari 2016

Viering laatste 100 dagen

Op vrijdag 19 februari vierden de 6de en 7de jaars hun laatste 100 dagen in het secundair. Het begon met een 'poortbezetting' aan de school waarna de verschillende groepen erop uit trokken voor diverse activiteiten o.a. bowling in Gent en Aalst, wellness, stadswandeling in Gent enz...

Enkele sfeerbeelden kan je hier bekijken.

maandag 15 februari 2016

Dikke truiendag op SJI

Al 12 jaar op een rij doet onze school mee aan dikke truiendag. Net zoals vorige jaren werd ook dit schooljaar de verwarming een tijdje uitgezet op 15 februari en dat hebben we zeker gevoeld die dag!

Dit jaar motiveerden we de leerlingen om in een onesie of met een gezellig warm dekentje naar school te komen. Vele leerlingen volgden de oproep en het werd een kleurrijke, gezellige, maar vooral ook warme dag op school. 

Ook in de tweede graad ging de dikke truiendag niet onopgemerkt voorbij. De leerlingenraad zorgde onder de middag voor lekkere warme chocomelk, mét slagroom én marshmallows! Sommigen kwamen zelfs tot drie keer toe terug voor meer. Een actie die dus zeker 'gesmaakt' werd.

 

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Op dinsdag 24 november kreeg onze school bezoek van The English Theatre Company. Drie jonge acteurs (afkomstig uit Engeland en Zweden) toeren doorheen Europa met een aantal toneelvoorstellingen speciaal voor scholen.

Onze tweede graad kon genieten van "Me TV", een satirisch stuk over Ben die graag beroemd wil worden en daar op allerlei manieren bij ‘geholpen’ wordt door Agents Smith and Jones.

Voor de derde graad werd "Best of all possible worlds" opgevoerd. We bevinden ons in het jaar 2054, in een maatschappij waar iedereen gecontroleerd wordt door een soort ‘Big Brother’.

De acteurs, die verschillende rollen voor hun rekening namen, leverden schitterend werk, daarbij goed geholpen door een aantal van onze leerlingen, die als gastacteur het podium op ‘mochten’.

Enkele sfeerbeelden vind je hier.

dinsdag 08 september 2015

Bezoek aan 'De Zorgstraat'

Leerlingen van de richting personenzorg (VZO, GWW, 7KZ en 7TBZ) bezochten de 'Zorgstraat' op de Wetterse jaarmarkt.

Hoe ga je om met een persoon met dementie? Welke technologische hulpmiddelen bestaan er om langer thuis te kunnen blijven wonen? Wat kan je doen om vallen te voorkomen? Hoe vind je je geluk?

Het antwoord op al deze vragen konden de leerlingen  vinden in de "Zorgstraat” tijdens de Wetterse jaarmarkt op 8 september van 9.30 u tot 16 uur.

De thuiszorgdiensten van Wetteren, Laarne en Wichelen bundelden hun krachten in samenwerking met ‘SEL Gent’ (samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg) en ‘Paradox’ (expertisecentrum dementie) om ondersteuning te bieden bij dagdagelijkse zorgvragen.

 

In de Wegvoeringstraat (ter hoogte van de Poort/de bibliotheek) in Wetteren waren de verschillende diensten in een heuse ‘Zorgstraat’ op 8 september present om de leerlingen te informeren over diverse thema’s: valpreventie, technische snufjes in de thuiszorg, tips in de omgang met personen met dementie, een heus geluksplan …

Enkele sfeerbeelden kan u hier bekijken.

Op dinsdag 5 mei trok 6GWW naar het oostelijke deel van het land. Na een vlotte busrit deden we eerst Eupen aan, de hoofdstad van de Duitstalige gemeenschap. Aan de hand van een foto-opdracht verkenden de leerlingen het centrum. Om 11 uur werden we verwacht voor een bedrijfsbezoek aan Chocolaterie Jacques. De gids vertelde in het Frans over de geschiedenis van het bedrijf, het productieproces van chocolade en de verschillende producten die in Eupen gemaakt worden. Vanop een loopbrug konden we zien hoe het verpakken van de chocoladerepen verloopt.

Rond de middag werden we gedropt aan de Ninglinspo, een zijriviertje van de Amblève, voor een twee uur durende wandeling in de vallei. Mevrouw Bauters zorgde voor de uitleg bij een aantal geologische fenomenen zoals horizontale en verticale erosie, het ontstaan van watervalletjes ...

​De wandeling zorgde bij enkelen voor natte voeten, maar dat kon de sfeer zeker niet bederven, integendeel!

Enkele sfeerbeelden kan je hier bekijken.

maandag 30 maart 2015

Wat na het 6de jaar?

Wat na het zesde jaar? Geen evidente keuze.

Onze eindjaren kregen een uiteenzetting 'Op stap naar hoger onderwijs' door mevr. Van Durme (CLB) en ze bezochten eind januari de keuzebeurs Sid-in. Er waren al verkennende gesprekken met de klasleraar en op 30 maart kwamen de oud-leerlingen hun studierichting voorstellen.

Hopelijk werden de vragen van de laatstejaars en hun ouders van een antwoord voorzien.Waarom doen we dit en zoveel meer?  Omdat een juiste keuze essentieel is.

Bedankt aan alle oud-leerlingen die met plezier een avond opofferden om met veel enthousiasme uitleg te geven! Het deed deugd jullie te mogen verwelkomen en te vernemen hoe goed jullie het doen in het Hoger Onderwijs.

Enkele sfeerbeelden kan u hier vinden.

Pagina 3 van 4