• Onze school1

  Kwaliteitsvol onderwijs

 • Onze school 2

  Handelen met zorg

 • Onze school3

  Gelijke onderwijskansen

 • Onze school

  Onze school sinds 1853

De engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs inspireert ons om elke jongere alle kansen te bieden om de weg naar de toekomst vol vertrouwen in te slaan. Naast een kwaliteitsvolle en uitdagende opleiding willen wij – met ruimte voor vallen en opstaan – onze leerlingen opvoeden tot open, kritische en sociaal geëngageerde volwassenen.

Concreet wil dit zeggen dat wij, met grote aandacht voor zorg, samen zoeken naar de unieke weg voor elke leerling binnen een kader van uitdagend, vernieuwend en bij de realiteit aansluitend onderwijs. Op een deskundige manier begeleiden wij onze leerlingen in de ontplooiing van hun talenten en blijven wij hen op een correcte maar stimulerende manier kansen bieden. Tegelijk willen we ruimte creëren om stil te staan bij en aandacht te hebben voor bepaalde belangrijke waarden zoals respect, luisterbereidheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Tot slot willen wij ook met beide voeten in de ons omgevende maatschappij staan. Wij stellen niet alleen onze deuren open voor lokale organisaties, maar treden als school ook regelmatig naar buiten.

Kort samengevat staat SJI voor handelen met zorg, een slogan met betekenis. Hij omvat niet alleen onze studiedomeinen, maar geeft ook de belangrijkste waarden aan waar wij voor staan: zorg, handelen en kwaliteit.

Onze vakbekwame leerkrachten houden rekening met de mogelijkheden van elke leerling en werken hen bij waar nodig. Ze hebben ook aandacht voor de leerling als individu en voor attitudes zoals inzet, doorzettingsvermogen en stiptheid. Op die manier krijgt de leerling alle kansen te slagen, zowel op schools vlak als voor de uitdagingen die de toekomst brengt.

Als school die verschillende richtingen met verschillende finaliteiten aanbiedt, bereiden we onze leerlingen voor op zowel de arbeidsmarkt als op verdere studies. We doen dit door nauw samen te werken met de werkvloer: stages, werkplekleren, bedrijfsbezoeken en studie-uitstappen.

Zorg op SJI wordt, gekaderd in een zorgplan, gedragen door elk personeelslid en uitgebreid ondersteund door de leerlingbegeleiding en externe partners. We vinden het belangrijk hierbij de leerlingen een gevoel van geborgenheid te geven, naar hen te luisteren, hen de ruimte te geven zichzelf te zijn en zich op eigen tempo en wijze te ontwikkelen.