• Onze school1

  Kwaliteitsvol onderwijs

 • Onze school 2

  Handelen met zorg

 • Onze school3

  Gelijke onderwijskansen

 • Onze school

  Onze school sinds 1853

Op SJI is iedereen mee verantwoordelijk voor zorg. Heb je een probleem of een vraag, dan kan je steeds terecht bij de klastitularis of een van de vakleerkrachten. Ook de coördinatoren en leer- en studiecoach, leerlingenbegeleider, opvoeders en directie staan ter beschikking om je verder te helpen.

In de klassenraden komen leerkrachten, directie en leerlingenbegeleiding samen om resultaten en attitudes te bespreken. Twee keer per schooljaar heeft de titularis hierover een persoonlijk gesprek met de leerling. Tijdens de oudercontacten kunnen ouders én leerling een afspraak maken met klastitularis, vakleerkrachten, leerlingenbegeleiding of directie. Ook via het digitale leerplatform of telefonisch kan je op elk moment een afspraak maken.

De cel leerlingenbegeleiding vergadert wekelijks en bespreekt de belangrijkste vragen en problemen i.v.m. zorg. Hierbij is ook de onthaalverantwoordelijke van het CLB aanwezig. Indien nodig kan zij doorverwijzen. Onze leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met externe instanties en politie.

Op SJI hanteren we de principes van het handelingsgericht werken. De onderwijsbehoefte van elk kind staat centraal. Daarnaast verliezen we ook ouders, klasgroep en leerkrachten niet uit het oog. Via een intakegesprek bepalen we indien nodig de zorgbehoefte en een plan van aanpak. We gaan hierbij systematisch te werk en sturen tijdens het schooljaar bij waar nodig, telkens in overleg met leerling, leerkrachten en ouders. Zo kan iedereen zeker zijn van de zorg waar hij of zij recht op heeft.

Dit is de basiszorg die we automatisch en minimaal aan elk van onze leerlingen aanbieden. Ze bestaat uit (vakspecifieke) ondersteuning en een aanbod van remediëring voor elk vak onder de middag. Een overzicht van de schoolbrede maatregelen op SJI vindt u hier.

Daarnaast kunnen onze leerlingen terecht in de avondstudie/leerlab, huistaak/coaching class wanneer zij verkiezen op school te studeren. Ook tijdens examens kunnen zij in de namiddag op school terecht om te studeren.

Volstaat de basiszorg voor jou niet? Dan kan je een beroep doen op onze verhoogde zorg. Tijdens een zorggesprek bekijken we samen met jou en je ouders hoe we optimale ondersteuning op maat kunnen geven zodat ook jij dezelfde kansen krijgt om te slagen. De leerlingbegeleiding stelt een zorgdossier op en bespreekt dit met je leerkrachten op een infoklassenraad. Zo is iedereen op de hoogte van bij de start. Tijdens het schooljaar zullen we eventueel, in overleg met jou, je leerkrachten en je ouders, bijsturen waar nodig.

Je kan op vraag bijvoorbeeld ook instappen in de tijdsklas tijdens examens. Hier kan je in kleine groep examen afleggen wat de concentratie ten goede komt. Ook kan je hier alle examens op de computer afleggen.