Waarom kiezen voor 1A?

Als je kiest voor de A-stroom, sta je sterk in het verwerken van het theoretisch deel van het lessenpakket. Je trekt de nodige tijd uit om te studeren en hebt een zekere vorm van zelfstandigheid. 

Wie voor een A-stroom kiest, gaat voor doorstroming. Dit betekent dat je later een vorm van hoger onderwijs zal volgen. 

 

Wie kan er starten in deze richting?

Heb je een getuigschrift Basisonderwijs? Dan kan je starten in 1A. 

 

Wat leer je in deze richting?

De basisvorming in het 1ste leerjaar A is voor alle Vlaamse scholen hetzelfde. In onze ontdekkingsmodule kan je je talenten verder ontwikkelen. Je kan ook kiezen voor extra ondersteuning Frans, Nederlands of Wiskunde. 

 

Lessentabel

   
Algemene vorming  27 u
Aardrijkskunde 2 u
Beeld 1 u
Geschiedenis 1 u
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Mens en samenleving 2 u
Moderne Vreemde Talen
* Engels
* Frans

1 u
3 u
Muziek 1 u
Natuurwetenschappen 2 u
Nederlands 4 u
Techniek 2 u
Wiskunde 4 u
Ontdekkingsmodule 5 u
Klasuur 1 u
Economie en ICT 1 u
Keuzevakken*  3 u 
Keuzemodule (min. 1 u)  
Moderne vreemde talen   
Artistieke vorming  
STEM-projecten  
Remediëring  
Frans  
Nederlands  
Wiskunde  
Totaal 32 u

* Kies minimum 1 keuzevak uit de groep Keuzemodule aangevuld met 2 andere keuzevakken (uit de groep Keuzemodule of Remediëring).
  Bv. 1 u Artistieke vorming + 1 u Remediëring Frans en 1 u Remediëring Wiskunde ofwel
  1 u STEM-projecten + 1 u Artistieke vorming + 1 u Remediëring Frans