Privacy

Het Sint-Jozefinstituut gaat zorgvuldig om met je privacy. Bij bepaalde onderdelen op deze site (vb. invulformulier oud-leerlingen, contactformulier ...) vragen wij je enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Ze komen terecht in bijv. de databank van de oud-leerlingen en worden verwerkt conform de wet op de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Deze gegevens worden op geen enkele manier aan derden overgemaakt. Je hebt recht op inzage en eventuele correctie.

 

Foto's

Op de website verschijnen regelmatig foto's van de activiteiten die plaatsvinden in onze school. Indien je bezwaar hebt tegen een foto, zal deze onmiddellijk verwijderd worden. Neem contact op met de webmaster.

 

Gegevens

Het Sint-Jozefinstituut streeft een zo volledig mogelijke berichtgeving na. Desondanks kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegevens op deze site. Gegevens op deze site kunnen na verloop van tijd verouderen. Het Sint-Jozefinstituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit foutieve, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

 

Links

Op deze site vind je hyperlinks die leiden naar externe websites. Het Sint-Jozefinstituut is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, de kwaliteit en/of volledigheid van deze websites.

 

Storingen

Het Sint-Jozefinstituut zet zich voortdurend in voor een goede bereikbaarheid van zijn website, maar kan niet garanderen dat haar website op elk ogenblik beschikbaar is. Het Sint-Jozefinstituut is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die zich voordoen in het internetverkeer naar deze website.